Historie

1990

Založení SANANIMu

7. května 1990 byla podepsána zakládací listina, vzniká OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SANANIM

1991

* TKN

Historie
1993

* KC

Historie

V Praze 7 na Veletržní otevíráme Kontaktní centrum. Denně jej navštíví 30 klientů.

1994

* TP

Vznikají Terénní programy, první služba svého druhu v ČR, tehdy s hlavním zaměřením na "skrytou drogovou scénu". Za rok distribuují cca 25 tisíc stříkaček (v r. 2019 je to téměř půl milionu).

1995

Statek na Karlově

Historie

Začíná rekonstrukce jednoho z objektů pro novou terapeutickou komunitu

1996

* DC

1996

* DST

Historie

Oddělením psychoterapeutické činnosti Kontaktního centra vzniká Denní stacionář, jako první intenzivní ambulantní zařízení svého druhu v ČR a nadlouho také poslední.

1996

Časopis Dekontaminace

Vychází první číslo Dekontaminace, časopisu pro pracovníky a klienty služeb harm reduction

1997

Míříme do věznic

Kontaktní centrum zahájilo první program svého druhu v ČR ve Vazební věznici Ruzyně

1998

* TKK

Historie
1998

LŠHR

Historie

1. ročník Letní školy harm reduction. LŠHR se stala tradičním vzdělávacím i společenským programem kolegů z nízkoprahových služeb, celkem již proběhlo 11 ročníků.

1998

Chráněná dílna

Zahájení provozu Chráněné keramické dílny ve sklepě Doléčovacího centra

1999

* DIC

Drogové informační centrum poskytuje online informace z oboru návykových nemocí, organizuje besedy, konference a vzdělávání, vydává publikace.

2000

První služby on-line

Historie
2000

Máme partnera!

Česká spořitelna, a. s., se stala generálním partnerem sdružení a vydržela nám 20 let, díky moc, vážíme si toho a děkujeme za podporu!

2001

Program pro maminky

Historie

Zprovoznění další části objektů TK Karlov umožnilo zahájit program léčby pro matky s dětmi

2002

Povodně v Káčku

Historie

Kvůli velké vodě došlo v srpnu k přerušení fungování Kontaktního centra, do konce roku se jej bohužel nepodařilo otevřít a muselo projít celkovou rekonstrukcí.

2002

Terén konečně v centru

Terénní programy získaly nové prostory v centru Prahy, což zásadně zjednodušilo fungování programu a dostupnost tzv. otevřené drogové scény

2003

* CADAS

Historie
2003

Doléčování pro maminky

Doléčovací centrum zahajuje program pro matky s dětmi po léčbě včetně chráněného bydlení.

2004

Ovčí Hájek

Historie

Doléčovací centrum a kancelář vedení a správy se stěhuje do nových prostor na Ovčí hájek. Máme krásnou velkou zahradu.

2004

*PPR

Činnost zahájil pilotní program KAPO (Kavárna a poradna) - který se tranformoval do zařízení pro pomoc rodinám a blízkým uživatelů drog - Poradnu pro rodiče.

2004

LÉČBA FUNGUJE

Historie

Ve spolupráci s OSN a A.N.O. pořádáme 26. června velkou open air akci k mezinárodnímu dni boje proti drogám - Léčba funguje. Kromě mnoha koncertů proběhla i veřejná diskuze s předními odborníky.

2005

* PSA

2005

Café Therapy

Historie

Založení sociální firmy SANANIM Charity Services, s.r.o., a otevření sociální firmy Café Therapy.

2005

Milion stříkaček za rok

KC a TP vyměnily za rok celkem

1 041 043 injekčních setů. Od té doby jsme se pod milion již nevrátili.

2006

* COKUZ

Historie
2007

Kvalifikace na HWC

Historie

Poprvé pořádáme v ČR národní kvalifikaci na Homeless World Cup a pořádáme ji dalších 11 let.

2007

První ČASovaná bota

Historie

Ocenění ČASovaná bota - „Osobnost roku 2007“, kterou uděluje Česká asociace streetwork, získal vedoucí Terénních programů Aleš Herzog.

2007

Divadlo pomáhá

Historie

Představení Žebrácká opera, hrají klienti Doléčovacího centra

2008

Bezpečnější festivaly

Historie

V rámci projektu Promile INFO vyjíždíme poprvé na letní hudební festivaly s alkotestem a informačním stánkem

2009

Práce a stabilizace

V rámci terénních programů se rozjíždí projekt Centra pro práci a stabilizaci uživatelů drog

2009

"Něco a drogy"

Historie

Sérii našich konferencí jsme zahájili tématem "Ženy a drogy"

2010

Kamil Kalina se vrací

Historie

Z pozice národního protidrogového koordinátora se do Sananimu vrací

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.

2010

Káčko se stěhuje

Historie

Kontaktní centrum dostalo výpověď z prostor na Praze 7, kde sídlilo 17 let, a od 1. dubna se přestěhovalo na Prahu 5.

2010

Máme sanitku!

Historie

V rámci terénních projektů jsme zahájili projekt Sanitka, kde v terénu nejenom měníme injekční sety, radíme, motivujeme, ale i testujeme na infekční choroby.

2011

Už dvacet let

U příležitosti výročí TKN se uskutečnila konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR

2012

K.lee.deck

Historie

Informační stánek na festivalech se rozrostl ve velkou odpočinkovou zónu, stále se soustředíme na prevenci alkoholu za volantem.

2013

Končim s hulenim

Historie
2014

SANANIM ústavem

18. dubna mění SANANIM svoji právní formu a z občansého sdružení se stává zapsaný ústav

2014

Němčice v Heřmani

Vlajková loď Sananimu - Terapeutická komunita Němčice se přesouvá do jihočeské Heřmaně. Do procesu stěhování zasáhly také povodně.

Historie
2015

*CKP

Historie
2015

Cena pro Martinu

Historie

Martina Richterová Těmínová se stala laureátkou prvního ročníku Ceny Floccus, kterou Nadace České spořitelny ocenila "odvážné a výjimečné".

2015

Klinika v Žitné

Historie

Skvělý nový prostor pro ambulantní služby, částečně se přesouvá CADAS a Poradna pro rodiče, rozšiřují svoje kapacity.

2015

* AA

Vznik Adiktologické ambulance pro dospělé a mladistvé, otevření samostatného programu case managementu pro klienty neprosperující v běžných službách.

2016

* GA

Historie

V nových prostorách v Žitné otevíráme Gambling ambulanci – první specializované zařízení pro komplexní pomoc hazardním hráčům

2016

Ocenění pro Jiřího

Historie

Druhý ročník Ceny Floccus přinesl ocenění pro Jiřího Richtera, výkonného ředitele SANANIMu.

2016

Fotbalový pohár

Historický úspěch na Homeless World Cupu v Glasgow - česká reprezentace, složená převážně z klientů Sananimu, přivezla Quiach Cup.

2018

Handy Cyklo Maraton

Historie

Cesta za snem - etapový závod, dlouhý 2 222 km, jedou klienti komunit, terapeuti a jedna handy cyklistka, další ročníky jezdíme s Mácou, kterého veze cyklista na speciálním kole.

2018

Cena Kiron pro DP

Cenu Kiron - ocenění za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce - získal David Pešek za projekt BETRAD (Better treatment for ageing drug user)

Historie
2019

Prasata v Heřmani

Historie

Zemědělská činnost jako terapie i zdroj potravy. V Heřmani chováme také krávy a drůbež, na Karlově zase kozy.

2019

Další Časovaná bota

Svita Golubyeva z Terénních programů byla Českou asociací streetwork jmenována osobností roku a získala ocenění Časovaná bota.

2020

Hrnčířské trhy na Kampě

Historie

Tradiční hrnčířské trhy pořádáme od r. 2006. Nejde jen o prodej originální keramiky, ale i společenskou akci s kulturním programem. 15. ročník proběhl v září 2020.

2020

* Recovery centrum

Vzniká jako zařízení s individuálním přístupem ke klientům v exponovaných pracovních a společenských pozicích. www.recoveryamb.cz