Rodinné stříbro

Ředitelka

"Jsem ředitelka cirkusu. Lidé do něj chodí myslím rádi a přináší jim to radost a i úlevu. Část společnosti nás nemá ráda a to mne celoživotně nutí stavět se tomu na odpor."

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Zakladatelka, ředitelka, "velká máma".

Nízkoprahové služby

Naše terénní aktivity jsou tykadlem společnosti a službami pro ty, kterým se nedaří ve společnosti žít a zároveň je společnost obtížně akceptuje. Umíme s nimi udržovat kontakt a motivovat je k postupným krokům ke změně.

Léčba, klient a svoboda

Závislost není neléčitelná, je možné se uzdravit. Návykové chování znesvobodňuje, léčba a úzdrava vede přes přijímání odpovědnosti ke svobodě. Věříme ve velkou hodnotu svobody. Proto učíme žít klienty svobodně. I ty, které společnost zavírá do ústavu.

Case management

Práci v přirozeném prostředí - case management - poskytujeme napříč službami a je to vysoce efektivní moderní přístup pro začleňování klientů do společnosti.

Terapeutický vztah

Je pro nás důležitý vztah s klientem a jsme v jeho budování dobří. Nebojíme se obtížných klientů. Žádný klient pro nás není příliš starý nebo příliš mladý. Nebojíme se hledat nová řešení.

Substituce

Substituční léčba je důležitá součást léčby, jež umožnuje změnu a následně ji pomáhá udržet.

Harm reduction

Ochranu veřejného zdraví bereme vážně. Provádíme testování na infekční choroby, podílíme se na prevenci. Neustále podporujeme uživatele v bezpečném chování mj. výměnou injekčních setů.

Individuální přístup

Individuální přístup

Pro každého klienta se snažíme mít takovou nabídku služeb, aby odpovídala potřebám a fázi rozvoje závislosti. Na konci léčby poskytujeme nácvik pracovních dovedností mj. v keramické dílně a v Café Therapy – a v rámci následné péče chráněné bydlení.

Nejen klasické závislosti

Nepracujeme jen se závislostí na pervitinu či heroinu, neustále se objevují nové drogy. Závislost na sázení je závislostí 21.století, stejně jako návyk na lécích na předpis, on-line závislosti nebo poruchy příjmu potravy. To vyžaduje nové přístupy včetně on-line léčby.

Dlouhodobá léčba

Léčba funguje. Úspěšnost léčby v terapeutických komunitách je 60 %. Pobyt v komunitě přispívá k zásadní změně životního stylu.

Ambulance

Ambulance

Ambulantní léčba a léčba v denním stacionáři jsou efektivním způsobem léčby, který mj. ponechává klientovi jeho přirozené prostředí. Klienti nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb a pracovního zapojení.  

Socioterapie, sport

Používáme souhrn aktivit, které přivádějí klienty k opětovnému zařazení do společnosti. Příkladem je zapojení klientů do sportovních a jiných volnočasových aktivit. Účastníme se například Homeless World Cup, Handy Cyklo Maratonu…