V číslech

za 30 let

klientů v léčbě (dst,tkk,tkn,dc,aa,ga), z toho 2435 v komunitách

Vyměněných stříkaček.

Počet klientů - uživateli drog - se kterými jsme v kontaktu.